3 نکته پرکاربرد در نوشتن نتیجه گیری مقاله (conclusion)

نتیجه گیری
نتیجه گیری مقاله

در این مجموعه آموزشی با عنوان انجام مقاله در خدمت شما علاقه مندان به این حوزه هستیم.کارشناسان تیم کارت پروژه با جمع آوری اطلاعات در این زمینه برای علاقه مندان فرصتی را فراهم کردند تا دانشجویان و… بتوانند بصورت کامل این مبحث را فراگیرند.با ادامه آموزشها در خصوص نتیجه گیری مقاله با ما همراه باشید.

از دیگر بخش های مهم انجام مقاله که در ادامه ی کار در مورد آن توضیح خواهیم داد، نتیجه‌گیری مقاله یا conclusion است که در خصوص کل کار نوشته می شود و باید کلیتی از تمام مقاله باشد.

نتیجه گیری
نتیجه گیری در مقاله

 نکات مهم نوشتن نتیجه گیری مقاله

  • در این قسمت به طور کلی یک نتیجه‌گیری در خصوص کل کار انجام می‌شود.

در پایان مقاله، نتیجه گیری مقاله کلیتی از نتیجه‌ی حاصله به خواننده ارائه می‌دهد. به اصطلاح یعنی این کاری که ما انجام داده ایم با همه‌ی جزئیاتی که نتیجه هم داده است، چه چیزی را بیان می کند؟

  • اگر لازم باشد روش یا ماده‌ای به عنوان روش یا ماده بهینه پیشنهاد گردد در این قسمت می‌آید.

پیشنهاد شما چیست؟ مثلاً کدام ماده با استفاده از کار تحقیقاتی ما به عنوان ماده‌ی پیشنهادی شناخته می‌شود؟ کدام روش، کدام متد به عنوان روش پیشنهادی شناخته می‌شود؟ این مطلب را عنوان می‌کنیم. به عبارتی آن نتیجه‌ی کلی از کار تحقیقاتی ما که دیگران در قالب چند جمله باید دست پیدا کنند، در اینجا در قالب یک پاراگراف چندجمله‌ای بیان می‌شود.

  • در نوشتن نتیجه گیری مقاله بهتر است از ذکر نتایج جزئی خودداری شود و تنها کلیات آورده شود به طوری که این بخش تکرار بخش قبلی نباشد.

دقت کنید از ذکر نتایج جزئی حتماً خودداری کنید و تکرار نتایج قبلی نباشد. یکی از کارهایی که گاهاً دیده می شود، اشتباهاتی که در بخش نتیجه‌گیری اتفاق می‌افتد، این است که Abstract یا خلاصه می‌نویسند. در صورتی که این بخش conclusion یا نتیجه‌گیری کلی است و با خلاصه‌ی مقاله متفاوت است. بنابراین حتماً به این نکته هم توجه فرمایید.