نمودار گردش کار ارسال مقاله مروری(پنجاه و سوم)

نمودار گردش کارارسال مقاله مروری
نمودار گردش کارارسال مقاله مروری

با فصل سوم سری آموزش‌های مقالات مروری در خدمت شما علاقمندان به این حوزه هستیم. در این مجموعه آموزش‌ها کارشناسان تیم کارت نگارش مقاله مروری با رویکرد سیستماتیک را به طور علمی به شما آموزش خواهند داد. در واقعا آنچه که واقعا برای نگارش مقالات مروری سیستماتیک و شیوه ارائه آن نیاز دارید در این آموزش ارائه خواهد شد.

در جلسه گذشته در خصوص محدودیت‌های مرور سیستماتیک مطالبی ارائه گردید. در این جلسه آموزشی از نگارش مقاله مروری نمودار گردش کار ارسال مقاله مروری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نمودار گردش کار ارسال مقاله مروری

اینجا یک نمونه از گردش کار ارسال مقاله را خدمت شما ارائه می‌کنیم. برای این‌که مقاله‌ای را ارسال کنیم، این فرآیند را دنبال می‌کنیم. ابتدا مجله‌ی هدف با توجه به معیارهایی که داریم، رشته‌ای که در آن مطالعه کردیم و شناسایی ویژگی‌های جزئی آن مجله شناسایی می‌شود.

نمودار گردش کار ارسال مقاله
نمودار گردش کار ارسال مقاله

شناسنامه مجله را مطالعه می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم، این‌که سردبیر آن، هیئت سردبیری آن، هیئت داوران و مدیر مسئول آن چه کسانی هستند، در چه کشوری و چگونه منتشر می‌شود، مطالعه می‌کنیم. حوزه‌ی علمی تحت پوشش مجله مشخص می‌شود. Scope یا پوشش موضوعی که بسیار مهم است و وقتی که ما سایت‌های مجلات را بررسی می‌کنیم، Scope یا محورهای موضوعی مقالات را نیز مشاهده می‌کنیم. یادمان باشد قبل از ارسال باید Scope و محورهای موضوعی را شناسایی کنیم و مقاله را جایی نفرستیم که در حوزه‌ی موضوعی آن مجله نیست.

انجام مقاله علمی پژوهشی از خدماتی است که در سایت کارت پروژه قابل انجام است.برای ثبت سفارش کلیک کنید.

بهتر است که پنج تا مقاله‌ی اخیر مجله را تجزیه و تحلیل کنیم و به لحاظ موضوعی، به لحاظ ساختاری و به لحاظ استنادی مطمئن شویم که آن نسخه‌ای که ما الآن می‌‌خواهیم ارسال کنیم، با این ۵ تا مقاله شبیه به هم هستند. در اینجا اگر دیدیم که مجله مناسب بود، باید تصمیم بگیریم. اگر مناسب نبود و احساس کردیم که مشکلی وجود دارد، آن را با سردبیر در ارتباط می‌گذاریم. سردبیر اگر به ما اطلاع داد که متناسب است و مناسب است، باز تصمیم‌گیری می‌‌کنیم و نهایتاً اگر مقاله با آن مجله همسویی داشت و در ارتباط با هم بودند، انتخاب می‌شود و به آنجا ارسال می‌شود و وارد فرآیند داوری می‌شود.

در این جلسه نمودار گردش کار ارسال مقاله مروری مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه آینده که آخرین جلسه از آخرین فصل آموزش نگارش مقاله مروری می‌باشد در خصوص نمودار بازبینی نهایی مقاله مروری قبل از ارسال مطالبی ارائه خواهد شد.

با ما همراه باشید.