ماتریس ones درمتلب(جلسه پنجاه و سه)

ماتریس ones در متلب
ماتریس ones در متلب

 در این جلسه از آموزش انجام متلب  ادامه مبحث جلسه گذشته را باهم بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

ماتریس ones درمتلب

اگر خاطرتان باشد، ما یک ماتریسی به نام ones داشتیم. یعنی به ما فقط ۱ می‌داد.  برای مثال در تصویر زیر یک ماتریسی خواهیم داشت که ۲ سطر و ۴ ستون دارد که همه مؤلفه‌های آن ۱ هستند.

نمایش ماتریس ones
نمایش ماتریس ones

مشاهده می‌کنید که چنین ماتریسی را داریم.

ولی اگر به صورت ones(4) می‌نوشتیم، به ما چه ماتریسی می‌داد؟

ماتریسی به صورت زیر داشتیم که یعنی تعداد ستون‌ها را هم مانند همان تعداد سطرها در نظر می‌گرفت و به ما یک ماتریس ۴×۴ می‌داد.

اجرای ماتریس ones در متلب
اجرای ماتریس ones در متلب

اکنون در برنامه‌ای که در جلسه گذشته اجرا کردیم هم می‌خواهیم همین کار را انجام دهیم. یعنی چه؟ یعنی بیاید چک کند اگر تعداد متغیرها کمتر از ۲ تا بود، بیاید در تابع، تابع را بگیرد. یعنی اگر در A=CreatMaxMatrix(m,n)

ورودی n وجود نداشت، برای آن یک تصمیم بگیرد. به نظر شما چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟

با یک nargin (number argument input) یعنی تعداد متغیرهای ورودی این کار انجام می‌شود.

گفتیم متغیرهای ورودی الان ۲ تا است.

جهت سفارش پروژه متلب می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

در Ones(4) یک متغیر ورودی داریم. پس با nargin می‌توانیم این ماتریس را به وجود آوریم.

اکنون در برنامه‌ای که در اینجا داریم در زیر function می‌نویسیم اگر nargin<1 یعنی چیزی ورودی نداشتیم، در این صورت باید به ما ارور بدهد که please enter at least one argument یعنی لطفا حداقل یک argument بنویس. و بعد end را می‌نویسیم.

دومین if به صورت زیر است:

if margin<2

            n=m

اگر تعداد متغیرهای ورودی کمتر از ۲ بود،  nرا برابر با m در نظر بگیرد؛ مانند کاری که در ones نشان دادیم.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که اگر m برابر ۴ بود، n را برابر m در نظر می‌گرفت. یعنی هر دو را ۴ در نظر گرفت.

‌و بعد در ادامه در خط ۷ end را می‌نویسیم.

run کردن برنامه
run کردن برنامه

حال برنامه را run می‌کنیم.

نام ماتریس CreatMaxMatrix بود.

مشاهده می‌کنید که بعد از قرار دادن پرانتز «)» خود برنامه اشاره می‌کند که m و n را به آن بدهیم.

برای مثال ۲ و ۳ را به عنوان m و n وارد می‌کنیم.

مشاهده می‌کنید که ماتریسی که می‌خواستیم را برای ما ساخت.

ولی حالا می‌خواهیم فقط ۲ را به آن بدهیم.

مشاهده می‌کنید چیزی که تعریف کردیم را برای ما ساخت.

یک ماتریس ۲×۲ داریم. در اینجا ورودی ما ۲ بوده است. پس nargin ما کوچکتر از ۲ است. ورودی ما فقط ۲ بوده است و یک argument داریم. که تعداد آن کمتر از ۲ بود. پس شرطی که در خط ۵ این برنامه نوشتیم درست است. بنابراین n را برابر با m در نظر می‌گیرد. یعنی یک ماتریس ۲×۲ داریم. پس ماتریس فوق را به ما می‌دهد.

حال اگر هیچ ورودی به آن ندهیم، باید ارور دریافت کنیم که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

وجود ارور در برنامه
وجود ارور در برنامه

نوشته است please enter at least one argument یعنی همان جمله‌ای که در خط ۳ برنامه نوشته بودیم.

به ما این ارور را داد و گفته است که argumentای بزنید که بالاتر از یکی باشد. یعنی حداقل یک argument داشته باشیم.

اگر به یاد داشته باشید، در جلسه گذشته یک function ساختیم که pythagorean بود یعنی فیثاغورثی بود.

گفته بودیم که اگر بخواهیم بررسی کنیم ببینیم آیا در خود برنامه متلب وجود دارد، باید از exist استفاده کنیم.

exist را بزنیم و ببینیم آیا آن در برنامه متلب از قبل تعریف شده است یا خیر. اگر تعریف نشده بود، آن وقت می‌نویسیم. pythagorean تعریف نشده بود.